Walk & Talk

Det händer något med oss när vi rör på oss samtidigt som vi pratar. Walk & talk hjälper oss att strukturera våra tankar, och skapa nya perspektiv vilket lättare motiverar till förändring. Det är ett effektivt sätt att bryta negativa mönster, minska stress och spänningar i kroppen. Vi blir mer kreativa, lugna och fokuserade. För kroppen, och hjärnan är det en välkommen chans till återhämtning.

Walk & talk kan göras individuellt, eller i en grupp på max 5 personer. Jag skapar också förutsättningar för kollegor att mötas under promenader. Inför första mötet stämmer vi av via telefon att samtalet passar denna mötesform. Walk & talk genomförs i en lugn takt där samtalet, och de positiva kroppsrörelserna står i centrum.