Lucka 22

”Att förtvivla är att förolämpa framtiden”. Vi behöver varken kunna, veta eller våga allt. Däremot är det en styrka att ha tillit till sina egna förmågor, och till vår omvärld. Om du har problem med tillit, är idag ett bra tillfälle att öva på detta. Välj ut en person (det kan vara dig själv) eller en specifik situation, och se vad som händer när du har tillit. Skriv ned hur, och varför du gjorde dina…

Fortsätt läsa