Lucka 4

Har du tänkt på att rädsla är ett inlärt beteende, och det är positivt. Vi har nytta av det när vi är i fysisk fara. Övriga rädslor kan vi lära om genom att exponera oss i små doser för det vi är rädda för. Ett litet steg i taget lär vår hjärna att det är ok. Det gör oss till lugna, och trygga människor. Spelar det någon roll om det du är rädd för är verkligt,…

Fortsätt läsa