Lucka 15

Tid är precis som allting annat i livet en fråga om prioritering, och attityd. Om du har attityden att du aldrig har tillräckligt med tid, ja då kommer du heller aldrig att få tillräckligt med tid. De som klagar på att de har ont om tid lever oftast i en illusion, och de tror att deras problem skulle lösas om de bara fick mer tid. Ingenting skulle förändras. De skulle fortfarande ha lika ont om…

Fortsätt läsa