Mental träning – Mental hälsa – Mental framgång

Mental träning

Önskar du att bli starkare mentalt? Ha en inre glöd, istället för en känslomässig berg- och dalbana? Mental träning är för dig som vill må, och prestera ännu bättre. Det är en långsiktig, och effektiv metod som har många års forskning med kliniska studier bakom sig. Fokus ligger på lösningar istället för problem. Det är inte terapi. Mental träning skapar förändring inifrån och ut.

Mental hälsa

Vad händer om du väljer att fokusera på det som fungerar i ditt liv, istället för att fastna i negativa tankemönster? Inom mental träning arbetar vi bland annat med 4 framgångsfaktorer. Detta är faktorer som du kan göra något åt, påverka och förändra oavsett hur din livssituation ser ut. Mental hälsa handlar om att skapa hållbara beteendeförändringar genom personlig utveckling med fokus på att fungera, och må ännu bättre. 

Mental framgång

Ditt liv är här, och nu. De beslut du tar idag, och imorgon är de beslut som påverkar din framtid. Mental framgång händer när du tar personligt ansvar genom att skapa livsstrategier som ger positiva resultat. Gemensamt tittar vi på dina inre, och yttre faktorer. Utifrån dem skräddarsyr vi sedan en livsstrategi för din personliga mentala framgång. 

Mental Coaching – Förändra ditt liv en dag i taget – Mental träning – Mental hälsa – Mental framgång