Ledarskap

Vet du vilken slags ledare du vill vara? Vilka problem behöver du hjälp med idag? Saknar du stöd som ledare? Som ledare ställs du inför många utmanande situationer. Idag mer än någonsin. Jag erbjuder individuell ledarskapsutveckling med konkreta strategier för ett bättre arbetsklimat. Dessa skräddarsys efter dina behov som ledare och ger dig verktyg att hantera utmaningar, förändringar och konflikter genom ett tydligt, och positivt ledarskap. 

En bra ledare sätter sina medarbetare i centrum genom att bygga goda, och varaktiga relationer. Jag hjälper dig att lyfta ditt ledarskap till nya nivåer både inåt genom ett hållbart personligt ledarskap, och utåt. Tillsammans identifierar vi det som inte fungerar i organisationen. Bygger både nya förhållningssätt, och vidare på det som fungerar så att ni tillsammans kan skapa nya resultat. 

Leda digitalt
Fällor och fördelar. Hur kan du vara en digitalt närvarande ledare? 

Leda ett mentalt maratonlopp
Vilken hjälp behöver du som ledare för att orka leda, och samtidigt vara en förebild under en längre kris? Behöver du uppdatera ditt ledarskap när samhället öppnar upp mer, och mer?

Leda i kris
Kriser tar fram det bästa, och det sämsta i oss. Vem är du i en kris? Hur reagerar du när de vanliga spelreglerna inte längre gäller? Vad behöver du fokusera på nu, vet du?

Bollplank
Som ledare behöver man ibland testa tankar, och idéer med någon utomstående. En del föredrar ett söndagssamtal, andra börjar veckan med ett tidigt samtal innan arbetet. Vad passar dig bäst?

Mental Coaching – Förändra ditt liv en dag i taget – Ledarskapsutveckling