Sorgbearbetning

Behöver du verktyg för att hantera en förlust? Vi drabbas alla av sorg någon gång i livet. Genom sorgbearbetning får du stöd, och kraft att gå vidare. Sorg vid en förlust är en normal reaktion inte ett problem som måste lösas. Det finns lika många reaktioner på en förlust som det finns människor. 

Sorgbearbetning kan användas vid dödsfall, skilsmässa och andra förluster som att förlora arbetet, långvarig sjukdom, flytta, gå i pension, dålig relation till föräldrar, syskon, barn med mera. Sorg är den normala och naturliga känslomässiga reaktionen vid en förlust. Hur förlusten upplevs är helt individuellt.

Jag erbjuder kurser i sorgbearbetning och det kan antingen göras i grupp under 8 gånger, eller individuellt under 8 gånger. När jag arbetar med sorgbearbetning utgår jag från dig som individ, din specifika sorg och det som har orsakat din känsla av förlust. Jag har lång erfarenhet av att arbeta med sorgbearbetning, och i en trygg miljö hjälper jag dig hitta en väg framåt. Denna kurs görs ej digitalt. 

Sorgbeartning – Sorg – Förlust