Stressa lagom

Slut på stressen! Jag erbjuder kurser i stresshantering, och du kan antingen gå individuellt eller i en grupp. Vi träffas 5 gånger, och kursen hjälper dig att ta tillbaka kontrollen över ditt liv. Du får lära dig att identifiera, hantera, och minska din stress genom samtal och konkreta verktyg. Jag hjälper dig till en verklig, och bestående förändring. Det tar cirka 30 minuter för kroppen att gå ner i varv i en stressituation, och fungera normalt igen. I dagsläget är vårens fysiska gruppkurser i stresshantering flyttad till september. Stresshanteringskursen kan även göras digitalt.

Kort om stresshantering

Enligt forskning från USA så orsakas 90 % av alla sjukskrivningar av stress. Långvarig stress kan leda till utbrändhet, och depression. Stress skapar både fysisk, och mental obalans. Vi fastnar ofta i negativa tankemönster. Sömnproblem är en annan faktor som kan uppstå vid långvarig stress. Istället för att sova ligger vi och grubblar vilket i sin tur gör oss konstant trötta. Det i sig kan skapa stress.