Sorgbearbetning

Vi drabbas alla av sorg någon gång i livet. Genom sorgbearbetning får du stöd och kraft att gå vidare. Oförlöst sorg drar mycket energi vilket i sin tur gör att vår livskvalitet ofta försämras genom förlorad livsglädje och energi. Att bearbeta sin sorg är viktigt.

Sorg vid en förlust är en normal reaktion inte ett problem som måste lösas. Det finns lika många reaktioner på en förlust som det finns människor. Det går därför inte att beskriva hur en normal känslomässig reaktion vid en förlust ser ut. Sorgbearbetning kan användas vid dödsfall, skilsmässa och andra förluster som att flytta, förlora arbetet, långvarig sjukdom, gå i pension, dålig relation till föräldrar, syskon, barn med mera. Sorg är den normala och naturliga känslomässiga reaktionen vid en förlust. Hur förlusten upplevs är helt individuellt.

Jag erbjuder kurser i sorgbearbetning och det kan antingen göras i grupp under 8 gånger, eller individuellt under 7 gånger. När jag arbetar med sorgbearbetning utgår jag från dig som individ, din specifika sorg och det som har orsakat din känsla av förlust. Kontakta mig så berättar jag mer om hur jag arbetar med sorgbearbetning.

Kort om Sorgbearbetning
Sorgbearbetning är ett handlingsprogram för känslomässig läkning vid dödsfall, skilsmässa och andra förluster. Det finns 3 begrepp som hjälper oss att komma igång med läkningsprocessen: annorlunda, bättre och mer av. Oavsett vad förlusten beror på hjälper alltid frågan: Vad önskar jag hade varit annorlunda, bättre eller mer av? Förväntat resultat är bland annat: försoning med det som har – en känsla av lättnad – ny energi och livslust – förnyad närvaro. Jag har lång erfarenhet av att arbeta med sorgbearbetning och är utbildad vid Svenska Institutet för Sorgbearbetning.