Mental träning

I mental träning arbetar vi bland annat med 4 framgångsfaktorer. Självbild – målbild – attityd och känsla. Detta är 4 faktorer som vi kan göra något åt, påverka och förändra oavsett hur vår livssituation ser ut.

Mental träning är en systematisk, utprövad, långsiktig och effektiv metod som ger positiva resultat. Det är en metod som har många års forskning med kliniska studier bakom sig. Mental träning är däremot inte terapi utan vi fokuserar på lösningar istället för problem.  Många företag använder sig idag av mental träning för att skapa en bättre arbetsplats och det är en metod som används med stor framgång både inom skolan och inom sjukvården. Mental träning skapar förändring inifrån och ut.

Det används även med framgång inom idrott, vid sömnproblem, spänningar och värk i kroppen, sluta röka och gå ned i vikt. Mental träning vänder sig till alla människor oavsett ålder, kön, utbildning och etnisk bakgrund. Målet är att fungera och må ännu bättre.