Mental träning – Mental hälsa – Mental framgång

Mental träning – Mental hälsa – Mental framgång

Mental träning

Mental träning är för dig som vill må, och prestera ännu bättre. Det är en långsiktig, och effektiv metod som har många års forskning med kliniska studier bakom sig. Fokus ligger på lösningar istället för problem. Det är inte terapi. Mental träning skapar förändring inifrån och ut.

Mental hälsa

Vad händer om vi väljer att fokusera på det som fungerar i våra liv, istället för att fastna i negativa tankemönster? Inom mental träning arbetar vi bland annat med 4 framgångsfaktorer. Detta är faktorer som vi kan göra något åt, påverka och förändra oavsett hur vår livssituation ser ut. Mental hälsa handlar om att skapa hållbara beteendeförändringar genom personlig utveckling med fokus på att fungera, och må ännu bättre. 

Mental framgång

Ditt liv är här, och nu. De beslut du tar idag, och imorgon är de beslut som påverkar din framtid. Mental framgång händer när vi tar personligt ansvar genom att skapa livsstrategier som ger positiva resultat. Gemensamt tittar vi på dina inre, och yttre faktorer. Utifrån dem skräddarsyr vi sedan en livsstrategi för din personliga mentala framgång. 

Mental träning – Mental hälsa – Mental framgång