Mental Coaching AB

Mental Coaching AB erbjuder ett brett spektrum av tjänster från chefs- och karriärscoaching till stresshantering, mental träning, arbetsglädje och sorgbearbetning. Det görs genom individuella samtal utifrån individens situation med väl beprövade övningar, metoder och verktyg. Jag erbjuder även skräddarsydda kurser, föreläsningar och workshops.

Fokus läggs på lösningar och resultat, inte på problem. Centralt för coaching och mental träning är att aktivt arbeta med att sätta och nå mål. Förväntat resultat är bland annat stärkt självkänsla, inre trygghet, en balans mellan krav och förväntningar samt ökad livs- och arbetsglädje. En starkare motivation och en bättre gruppdynamik är andra positiva resultat vid coaching och mental träning.

Varmt välkommen!