Det goda samtalet

Det goda samtalet är ett återkommande event där vi samtalar utifrån ett i förväg bestämt ämne. Alla ämnen utgår från att ett må bra perspektiv. Att du inte är ensam, och att det finns en lösning. Det god samtalet görs med max 20 personer. Vi lyssnar både inåt- och utåt med nyfikenhet, respekt och värme.