Coaching

Jag erbjuder chefscoaching, karriärscoaching, entreprenörscoaching och livscoaching. Coaching riktar sig till ledare och medarbetare på företag som vill utvecklas på sitt arbete och samtidigt hitta sin individuella prestationsnivå.

Coaching används bland annat vid karriärplanering, höja sin lön, våga tala inför publik, öka sin arbetsglädje, hitta balansen mellan yrkes- och privatliv och vid livsplanering. Jag ställer frågorna, och du gör förändringsarbetet. Coaching bidrar både till ökad effektivitet i arbetet och till bättre relationer.

Vill du veta mer?
Kontakta mig så berättar jag mer om vilka verktyg jag använder. Jag finns med i processen och ser till att målen blir tydliga och konkreta i en trygg och uppmuntrande miljö. Den coaching jag erbjuder utförs enligt ICCs (International Coaching Community) etiska koder och riktlinjer. http://www.internationalcoachingcommunity.com